Et ka kõige lihtsam tegevus võib palju küsimusi tekitada, siis on Päidre Puukoolil hea meel kirjeldada viljapuude ja marjapõõsaste istutamist:

1) Valida aias istikule sobiv koht – tasub jälgida päikese liikumist, soovitatavalt istutada kohta, kuhu päike peale paistab (sellest sõltub edaspidi viljade ühtlane valmimine). Minimaalne soovituslik kaugus teistest taimedest 3 meetrit, marjapõõsastel 1,5 meetrit;

2) Seejärel kaevata auk (keskmiselt ~60cm sügav ja läbimõõduga ~60cm);

3) Vajadusel kärpida istiku juuri, et juured mahuksid istutatavasse auku (et juured EI jääks kaarega üles, taevapoole. Vältida rohket narmasjuurte lõikamist!);

4) Potitaimedel eemaldada enne istutamist ettevaatlikult juurt ümbritsev pott või kile nii, et muld ei pudeneks juure ümbert lahti. Mullapalli ümber olev võrk on soovitatav alles jätta;

5) Asetada istik aukku (sealjuures jälgida, et silmastuskoht/pookekoht jääks maapinnaga tasa). NB! Ploomi- ja murelipuudel jätta silmastuskoht/pookekoht 4-5cm sügavusele maa sisse. Marjapõõsaste puhul istutada taim alumiste oksteni (võra hargnemiskohani) maa sisse;

6) Lisada kompostmulda, Biolan mulda, kasvuturvast või kõdusõnnikut ning võimalusel lisada mineraalväetist (aianduspoodidest) – vastavalt kellel mida on;

7) Hoolikalt kastetud pinnas tallata jalgadega kõvasti kinni.

8) Väiksemate taimede puhul või tuulealastel kohtadel soovitatavalt lisada taimele tugi;

9) Vajadusel tuleb taime oksi tagasi lõigata – enamasti 1/3 eelmise aasta kasvust (lõikamine toimub kevadeti ja sügiseti).

NB! Peale istutamist on soovitatav istikuid õhtuti kasta (kuni ühe nädala jooksul sõltuvalt ilmastikuoludest). Istiku ümber jätta mullast krae, et kastmisvesi ei valguks juure ümbert ära. Kastmise tulemusena tekkinud kõvem pinnas kobestada rehaga.

Kuidas istutada?


© Lauri Nassar